Kapacitet och flexibilitet heta frågor för energibranschen i Almedalen

2019-06-25 11:15

Nästa vecka samlas många av energibranschens aktörer och beslutsfattare i Almedalen. Några av de frågor som är i fokus är hur kapacitetsutmaningarna kan lösas och vem som kan göra vad för att frigöra den viktiga flexibiliteten i elsystemet. Forum för smarta elnäts seminarier hittar du på hållbarhetsarenan på Teaterskeppet.

Vi startar vår Almedalsvecka med ett seminarium om roller och ansvar för flexibilitet måndagen den 1 juli kl 15.15-16.15. Då presenterar vi slutrapporten i det arbete om roller och ansvar som vi genomfört tillsammans med representanter från branchen. Medverkar gör bland annat Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör för Svenska kraftnät och Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen.

Den 2 juli kl 12.00-13.00 bjuder vi in till lunch tillsammans med Power Circle och Sustainable Innovation, för att tillsammans med ett tiotal experter samt deltagarna vid borden, diskutera lösningar på effektbrist i lokalnäten.

Direkt efter lunchen, 2 juli kl 13.20-14.00 fortsätter vi diskussionen på samma tema tillsammans med energipolitiska talespersoner från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna.

Den 3 juli kl 10.15-11.00 ägnar vi ett seminarium åt att prata om hur svenska innovationer kan tas hela vägen från testbädd till exportframgång. Vi ställer frågor till experter från bland annat Exportkreditnämnden och Nasdaq, samt möter ett antal företag som lyckts med sin resa.

Vi vill också tipsa om ytterligare några intressanta programpunkter, till exempel Nissans seminarium den 1 juli 2019 11.00-12.00 på Fordonsexpo, om hur elbilar kan bidra till att lösa kapacitetsbrist i elnätet. Och den 4 juli kl 15.30-16.15 diskuteras lokala energisystem som en viktig pusselbit i energiomställningen på Västsvenska arenan på Strandvägen.

Vi ses i Almedalen!

1 JUL

Almedalen / Nya roller i ett flexibelt elsystem

Mer flexibilitet i elsystemet är avgörande för att vi helt ska kunna förlita oss på förnybara energikällor och möta en växande efterfrågan på effekt. Men oklarheter rörande vem som får göra vad... Läs mer
2 JUL

Almedalen / Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket... Läs mer
2 JUL

Almedalen / Vad kan politikerna göra för att undvika effektproblem?

Omställningen av elsystemet för att nå 100 % förnybar energi 2040 pågår. Vi har goda möjligheter att ersätta energi från kärnkraft med vindkraft, men utmaningar med effektbrist och flaskhalsar i... Läs mer
3 JUL

Almedalen / Från testbädd till exportframgång – hur får vi svenska innovationer att lyfta globalt?

Sverige har en ledande position inom smarta elnät med ett system som omfattar allt från ett väl digitaliserat elnät till stora företag och innovativa entreprenörer. Vi satsar även mycket på forskni... Läs mer