Indiskt intresse för svenska smarta elnätslösningar

2018-08-24 13:49

En delegation från Indien har denna vecka varit på besök i Sverige, för att titta på svenska lösningar för smarta elnät och för att diskutera ett fördjupat samarbete.

I delegationen ingick representanter från Ministry of Power, National Smart Grid mission och India Smart Grid Forum. Gruppen har bland annat besökt Upplands energi och projektet VäxEl där elbilsladdning, solceller, energilagring och värmepumpar samspelar för att minska belastningen i elnätet.

Utöver att titta på svenska smarta elnätslösningar har syftet med besöket också varit att prata om hur samarbetet mellan Sverige och Indien kan fördjupas inom området smarta elnät, både på politisk och kommersiell nivå.

– Bland annat finns det gemensamma intressen när det gäller kopplingen mellan byggnaders energianvändning och elnäten, och hur elmarknaden bör vara utformad för att gynna utvecklingen av smarta elnät. Sverige och Indien har liknande utmaningar och möjligheter, bara i en mycket större skala i Indien, säger Albin Carlén, projektledare för internationalisering på Forum för smarta elnät.