Fördjupa dig i affärsmöjligheterna på Kinas energimarknad

2019-02-14 09:24

Forum för smarta elnät genomför under våren 2019 en förstudie om marknadsaktiviteter för svenska företag i Kina. Vi bjuder också in svenska företag att följa med på en studieresa för att stifta bekantskap med marknaden.

Syftet med förstudien är att rekommendera lämpliga teknik- och marknadssegment för svenska små- och medelstora företag för att nå framgång på den kinesiska energimarknaden, och samtidigt beskriva de förutsättningar som krävs för att svenska företag ska lyckas.

Studien kommer att genomföras under februari–april, och därefter planeras en aktivitetsvecka i Kina där svenska företag bjuds in att delta i en delegation med studiebesök och möten inom utvalda teknik- och marknadsområden. Syftet är att öka förståelsen för marknaden, och träffa potentiella partners och kunder.

Som en del av projektet kommer Forum för smarta elnät, tillsammans med Sweden China Trade Council, hålla ett lunchseminarium den 29 mars dit alla företag välkomnas (läs mer här). På seminariet kommer en analys av den kinesiska marknaden att presenteras, och Forumets konsult Six Year Plan kommer att berätta om sina tankar kring lämpliga aktiviteter i Kina.

Har du frågor om förstudien eller är intresserad av att delta, kontakta Albin Carlén, projektledare Forum för smarta elnät (se kontaktuppgifter nedan), eller Anders Röstin, Six Year Plan, 070-637 05 14.