Fokus på flex i Almedalen

2018-07-06 09:05

Hur kan vi öka flexibiliteten i elsystemet och vem får göra vad – det var några av de heta frågorna under Almedalsveckan.

Omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem har varit i fokus för ett stort antal seminarier under årets Almedalsvecka, inte minst kopplat till effektfrågan. Såväl flexibilitetsbehovet som den potential till flexibilitet som redan finns i systemet diskuterades flitigt. Forumet inledde på måndagen med ett mer än fullsatt lunchseminarium om roller och ansvar där bland annat Ikea och Nissan medverkade för att berätta om hur de som icke-traditionella spelare i energibranschen ändå har möjlighet att göra stor skillnad.

Att det är viktigt att förtydliga vem som får göra vad på den framtida elmarknaden var ett återkommande budskap i flera seminarier, bland annat för att möjliggöra för nya aktörer att handla med flexibilitet och göra det enkelt och lönsamt för elkunder att bidra med sin outnyttjade effekt. Samtalen under veckan har gett värdefulla inspel till Forumets fortsatta arbete med roller och ansvar som inleds efter sommaren. I maj nästa år ska Forumet överlämna konkreta rekommendationer till regeringskansliet. Aktörer i branschen kommer att bjudas in att delta i under arbetets gång.

– Vi är väldigt glada att se att det har varit så stort fokus på de här viktiga frågorna under Almedalsveckan. Det finns ett gemensamt mål i energiöverenskommelsen för nya och gamla aktörer. Vi upplever också en allt större enighet om att ett smartare, flexiblare elsystem är en viktig del för att nå målet, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.

Under veckan har det också varit tydligt att Forumet har flera viktiga uppgifter att jobba med framöver.

– Det råder ett stort fokus på effektutmaningen och det finns fortfarande i hög grad en traditionell syn på vilka investeringar som behöver göras. Vi behöver öka kunskapen om innovativa lösningar och sprida goda exempel. Men för att få fler goda exempel måste det också vara möjligt att göra skarpa tester, inte bara av teknik utan också affärsmodeller, säger Maria Sandqvist.

Vill du läsa mer om vad det pratades om under Almedalsveckan? Då kan vi tipsa om Power Circles blogg, se länk nedan.