Flexibilitet och lagring i fokus på Gotland

2018-11-07 13:28

Flexibel energiproduktion, energikonsumtion och olika perspektiv på energilagring stod på programmet när Länsstyrelsen Gotland anordnade årets Energidialog i Visby den 6 november.

Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät, var en av talarna vid Gotlands Energidialog. Privatpersoner, företagare och myndigheter deltog under dagen som bjöd på föreläsningar och workshop. Marielle talade framför allt om vikten av ett flexibelt energisystem för att hantera bland annat den ökande andelen el från förnybara källor och stora variationer i såväl produktion som konsumtion av el.

– Det som särskilt slog mig under Energidialogen är att det finns så många engagerade eldsjälar som kommer med konstruktiva, spännande lösningar på de utmaningar som Gotland har. Det blev också tydligt att Forumets uppdrag att ta fram rekommendationer för roller och ansvar för flexibilitet är en nyckelfråga för att komma loss och skapa nya affärsmodeller.

Marielle Lahti intervjuades också av P4 Gotland, tillsammans med Agneta Gren från Länsstyrelsen. Följ länken nedan för att lyssna. Inslaget börjar vid 43:30.