Energivärlden samlas i Stockholm

2019-03-28 14:38

Den 2 april samlas omkring 200 internationella deltagare på en konferens i Stockholm om gemensamma utmaningar i energisystemet. Konferensen arrangeras av Forum för smarta elnät och Energimyndigheten i samband med att det internationella nätverket International Smart Grid Action Network (ISGAN) håller sitt årsmöte.

– Det är ett fantastiskt tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och kunskap på internationell nivå. Vi står inför en global omställning av energisystemet och inget land har svaret på hur elsystemet ska anpassas till utvecklingen, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.

Utöver presentationer från internationella talare innehåller programmet flera interaktiva sessioner.

Emil Hillberg är forskare på det statliga forskningsinstitutet Rise. Tillsammans med Forum för smarta elnät håller han i programmet för en av eftermiddagssessionerna, om flexibilitet – ett hett tema inte bara i Sverige utan även internationellt, inte minst med koppling till kapacitetsbrist i elnäten.

– Många internationella aktörer kommer att vara med och ge sin syn på problem och lösningar. Min erfarenhet är att man kan lära sig väldigt mycket av varandra. Men det räcker inte med enbart tekniska innovationer, det måste också finnas regelverk som möjliggör lösningarna, säger Emil Hillberg.

Trots att alla länder har sina egna förutsättningar finns det gemensamma utmaningar.

– I Norden har elnäten utvecklats ungefär på samma sätt, och även i västeuropa. Näten har byggts upp framför allt efter andra världskriget och nu finns det flaskhalsar i ett gammalt nät. Länder som har utvecklats senare har byggt sitt nät på ett annat sätt. Men många gemensamma utmaningar finns ändå, som till exempel en ökad digitalisering som kräver en högre it-säkerhet, säger Emil Hillberg.

Konferensen The future of electricity markets in a low carbon economy äger rum på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Teman under dagen är hur:

• digitalisering skapar nya marknadsmöjligheter inom elbranschen,

• smarta elnätslösningar kan bidra till ett flexiblare elsystem som tar till vara möjligheter till ökad samverkan och optimering av elsystemet,

• innovativ regelutveckling kan påskynda utvecklingen av smarta elnät med fokus på så kallade regulatoriska sandlådor (regulatory sandboxes), det vill säga möjligheten att testa nya marknadsmodeller och regelverk i till exempel ett pilot- och demonstrationsprojekt.

2 APR

The future of electricity markets in a low carbon economy

Welcome to a public workshop on market design, organized by the Swedish Smart Grid Forum and the Swedish Energy Agency. The workshop will take place in connection to the 17th Executive Committee... Läs mer