”Vi måste få el- och värmebolagen att prata med varandra”

2019-02-25 11:29

Energilagring i ett egenutvecklat salt, det är grunden i SaltX Technologys affärsidé. Överskottsel från sol- och vindproduktion, som annars kanske går till spillo, kan i stället omvandlas till värme eller kyla.

Forum för smarta elnät arbetar bland annat med att främja internationella affärsmöjligheter för små- och medelstora företag. Emellanåt intervjuar vi företag i vårt nätverk för att få deras syn på potential och utmaningar. Denna gång har vi pratat med Eric Jacobson, Head of Marketing & Growth på SaltX Technology.

Företag: SaltX Technology

Antal anställda: 26

Säte: Stockholm, Sverige

Vilka lösningar erbjuder ni?

Vi har tagit fram en teknologi för att lagra energi i salt. Energin kan laddas ur saltet i form av värme eller kyla. Vår innovation ligger framförallt i vårt patenterade salt som i förhållande till våra konkurrenters produkter har större energilagringskapacitet och längre hållbarhet/fler laddcykler. Vår marknad består exempelvis av energibolag eller industrier som genom vår produkt kan få avsättning för överskottsel, producerad från till exempelex vind eller solenergi, omvandlad till värme eller kyla. Användningsområdet kan se olika ut på olika marknader. I Kina är många industrier i behov av ånga och det finns ett överskott på förnybar el. I norra Tyskland finns det en överproduktion av vindel som går till spillo emellanåt och som skulle kunna användas i fjärrvärmenätet. Grundkriteriet när vi tittar på en marknad är att det ska finnas stor produktion av förnybart, i kombination med fjärrvärme eller behov av ånga. Mest tittar vi på lösningar i lite större skala som kan passa våra kunder under dessa förhållanden.

Hur utvecklar ni er produkt för tillfället?

Affärsmodellen är att sälja det patenterade nano-coatade saltet, men vi har möjlighet att gå in och tillhandahålla en helhetslösning för kunden. Förutom stora energilagringsenheter till industrier och städer är så kallade micro grids en viktig marknad. Vi har en första storskalig pilot i Berlin, Tyskland. Den invigs inom kort och därefter är det upp till bevis för oss!

Vilka marknader finns ni på?

Vi har prioriterat Tyskland, Kina och USA just nu. Det finns några ytterligare länder som vi ser som extra intressanta, ett av dem är Skottland där de ofta har stor överproduktion av vindenergi. Kalifornien leder den generella utvecklingen inom lagring – det är som en kokande kittel!

Hur upplever ni bemötandet från potentiella kunder?

Kunderna reagerar nästan alltid positivt på vår teknologi. Men det utmanande för oss är att vi måste få el- och värmebolagen att prata med varandra, de är inte vana vid det. Det behövs också en affärsmodell mellan bolagen. Vi lägger mycket av vår tid just nu på att få till dialogen.

Vad är kritiskt för er i ert exportarbete framöver?

Vår strategi vid uppförande av lager utomlands är lokal produktion och installation. Våra partners har gruvor och fabriker över stora delar av världen och vi ser stor nytta i att producera vårt material lokalt.