Nyheter

200706

Fortsatt uppdrag om samordning av frågor för smarta elnät

Regeringen har nu gett både Energimyndigheten och Energimarknadsinspektioner i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät samt uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smar... Läs hela nyheten
200305

Det är läge att ta arbetet till nästa nivå

Forum för smarta elnät har nu avslutat sitt arbete. De frågor Forumet arbetat med kommer fram till sommaren drivas av Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten. De båda myndigheterna har ock... Läs hela nyheten
200130

Nytt regeringsuppdrag om att ta tillvara resultatet av Forumets arbete

Regeringen har gett i uppdrag till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag på hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare i respektive myndighets verksamhet. Läs hela nyheten
191220

Så kan flexibilitet frigöra kapacitet

Nu finns slutrapporten i Forum för smarta elnäts projekt om flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift. Rapporten innehåller ett urval av internationella och svenska exempel på hur... Läs hela nyheten
191204

Ny rapport om e-mobilitet i Indien presenterades vid statsbesök

En stor näringslivsdelegationbestående avbland annat det svenska kungaparet och representanter från 50 företag besöker denna vecka Indien. Även Forum för smarta elnät deltar i resan och presenterad... Läs hela nyheten
191022

Nytt projekt ska hjälpa regioner att frigöra effekt med flexibilitet

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i arbetet med att öka flexibiliteten i elsystemet. Ett nystartat projekt ska kartlägga och beskriva fall där smart elnätsteknik används för att öka... Läs hela nyheten
191016

”Näst efter kommunikation är energi det viktigaste maktmedlet”

Oktober är EU:s Cyber Security Month – för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhet. Vi frågade experten Hanna Linderstål omvad organisationer i energibranschen bör veta och göra,i... Läs hela nyheten
191007

Smarta elnät – en fråga för alla

När energisystemet förändras blir elnätet en angelägenhet för alla, även människor som normalt inte förhåller sig till det annat än genom sin elräkning. Det är bakgrunden till forskningsprogrammet... Läs hela nyheten
190701

Roller och ansvar för flexibilitet – sju områden med fokus på nätägarens roll

Nu presenterar Forum för smarta elnät slutrapporten som är resultatet av arbetet med roller och ansvar för flexibilitet i elsystemet. Arbetsgruppenföreslår att sju områden utreds närmare – gällande... Läs hela nyheten
190626

Gemenskaper som producerar och delar energi – hur ska de fungera i det svenska elsystemet?

Medborgarenergigemenskaper finns inte idag på den svenska elmarknaden. Men enligt EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa ska medlemsländerna göra det möjligt att bilda sådana. Forum f... Läs hela nyheten
LogotypeHämtar nyheter
+ Fler nyheter