Almedalen / Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

2 Juli 2019
12:00 - 13:00
Teaterskeppet, Almedalen

Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket hänger med i utvecklingen.

Elektrifiering, digitalisering och växande regioner skapar en ständigt ökande efterfrågan på effekt. Städer och företag känner redan av kapacitetsbristen i elnäten och det finns en oro för växande utmaningar till följd av långsam utbyggnadstakt och den pågående omställningen av energisystemet. Men det finns verktyg som hjälper till att ta vara på elsystemets inneboende flexibilitet, genom innovativ samverkan mellan nätägare, teknikleverantörer, kommun, fastighetsägare, hushåll, industri, forskare och entreprenörer.

Under det här seminariet, som genomförs över lunch vid sittande bord, delar vi erfarenheter och kunskap med varandra – problemägare och problemlösare tillsammans. Fokus ligger på innovationer och tjänster på lokal nivå som kan bidra till att lösa den växande effektutmaningen. Vid varje bord har vi en expert – en av de nyckelpersoner som är med och förändrar Sveriges energisystem. Antalet platser är begränsat så kom i tid.

Seminariet arrangeras tillsammans med Power Circle och Sustainable innovation.

Medverkande:

Susanne Karlsson, chef enheten hållbar el, Energimyndigheten
Kristina Starborg, utvecklingsledare för energifrågor, Uppsala kommun
Johan Söderbom, gruppchef elektricitet och life science, RISE
Mats Karlström, VP Sales and Marketing, Ferroamp
Isbi Felix, nätanalytiker, Ellevio
Therése Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
m fl

Välkommen!