Välkommen på hearing om roller och ansvar för flexibilitet

10 Maj 2019
09:00 - 13:00
Näringslivets hus, Storgatan 19

Nu är det dags att presentera Forum för smarta elnäts förslag till rekommendationer för roller och ansvar för flexibilitet. Under denna hearing har du som är aktör, kund eller forskare i energibranschen möjlighet att ta del av rekommendationerna och bidra med dina kommentarer. Dina synpunkter är viktiga!

Rekommendationerna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från olika delar av energibranschen. Under arbetets gång har även två workshoppar hållits för att inhämta synpunkter från aktörer och elkunder. Rekommendationerna syftar till att klargöra till exempel vem som får äga och driva ett energilager, vilket ansvar en aggregator ska ha och under vilka förutsättningar en aktör kan driva ett lokalt energisamhälle.

Program för hearingen publiceras längre fram och rekommendationerna kommer att göras tillgängliga i förväg. Hearingen kommer även att webbsändas och har du inte möjlighet att närvara kan du skicka in dina synpunkter på rekommendationerna ändå.

(Du behöver endast anmäla dig om du vill delta på plats, notera att antalet platser är begränsat. Länk till webbsändning kommer att publiceras här längre fram.)