Digitaliseringen förändrar energisektorn – är du beredd?

17 Maj 2018
09:00 - 16:00
Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm

Forum för smarta elnät och Energiforsk bjuder in till en konferens om den digitala utvecklingen inom energisektorn. Hur kan vi förbereda oss och dra nytta av utvecklingen?

Digitaliseringen har lagt grunden för den utveckling som nu formar framtidens samhälle. En ständigt uppkopplad värld, den snabba utvecklingen inom områden som artificiell intelligens, virtuell verklighet, Internet of Things, blockchain i kombination med avancerad automation och robotisering kommer inom något eller några decennier att radikalt påverka och förändra vårt samhälle. Vi är på väg mot en utveckling som i flera avseenden är omvälvande, inte minst för energisektorn.

Därför samlar vi nu aktörer på energimarknaden till en konferens om den digitala utvecklingen och hur den påverkar energisektorn. Under konferensen kommer vi att diskutera framtida möjligheter bland annat inom AI, Blockchain och IT-säkerhet.

Konferensen är fulltecknad men vi kommer att webbsända fram till lunch. Se länk till sändningen nedan.