Almedalen / Vad kan politikerna göra för att undvika effektproblem?

2 Juli 2019
13:20 - 14:00
Teaterskeppet, Almedalen

Omställningen av elsystemet för att nå 100 % förnybar energi 2040 pågår. Vi har goda möjligheter att ersätta energi från kärnkraft med vindkraft, men utmaningar med effektbrist och flaskhalsar i elnäten kvarstår. Vilka politiska incitament krävs för att undvika dessa problem?

Omställningen till ett fossilfritt samhälle med 100 procent förnybar elproduktion är avgörande för att lösa klimatkrisen. Detta innebär att både transportsystemen och industrin kommer att använda betydligt mer förnybar el, vilket leder till att det blir allt trängre i elnäten. I hela kedjan från stamnätet, via regionnäten och lokalnäten, börjar det redan nu uppstå flaskhalsar som kräver både tid och pengar att bygga bort. Det gäller både stora tillväxtregioner som Stockholm och Skåne men även ner på fastighetsnivå där t.ex. tillkommande elbilsladdning medför nya utmaningar. I dag har varken enskilda kunder, nätägare eller producenter några egentliga incitament att överbrygga denna effektutmaning. Det behövs därför politisk stimulans för att hantera dessa problem innan de börjar kosta samhället riktigt stora pengar. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar dessa problem med partiernas energipolitiska talespersoner.

Medverkande:

Jan Kristoffersson, Projektchef Sustainable Innovation
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Patrik Engström, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Lotta Olsson, Riksdagsledamot, Moderaterna
Birger Lahti, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Seminariet arrangeras av Sustainable Innovation, Forum för smarta elnät och Power Circle