Kalendarium

1 JUL

Almedalen / Nya roller i ett flexibelt elsystem

Mer flexibilitet i elsystemet är avgörande för att vi helt ska kunna förlita oss på förnybara energikällor och möta en växande efterfrågan på effekt. Men oklarheter rörande vem som får göra vad... Läs mer
2 JUL

Almedalen / Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket... Läs mer
2 JUL

Almedalen / Vad kan politikerna göra för att undvika effektproblem?

Omställningen av elsystemet för att nå 100 % förnybar energi 2040 pågår. Vi har goda möjligheter att ersätta energi från kärnkraft med vindkraft, men utmaningar med effektbrist och flaskhalsar i... Läs mer
3 JUL

Almedalen / Från testbädd till exportframgång – hur får vi svenska innovationer att lyfta globalt?

Sverige har en ledande position inom smarta elnät med ett system som omfattar allt från ett väl digitaliserat elnät till stora företag och innovativa entreprenörer. Vi satsar även mycket på forskni... Läs mer
12 SEP

Seminarium om studieresa till Bayern

Välkommen till ett seminarium som riktar sig till företag inom smarta elnätinklusive energilagring, smarta fastigheter och e-mobilitet, som vill ta sig in på den tyska marknaden. Läs mer
11 NOV

E-mobility delegation

Did you know India has the worlds highest number of EVs? 5 million in fact. The Swedish Smartgrid Forum will support Swedish companies to network with electromobility stakeholders in India. Läs mer
19 NOV

Åk med till Bayern

Efter förra årets framgångsrika studieresa med smarta elnät-företag till Berlin är det dags att knyta kontakt med ytterligare en tysk region. Tysk-Svenska Handelskammaren och Forum för smarta elnät... Läs mer