AKTUELLT

Forum för smarta elnäts arbete är avslutat. Ta gärna del av Forumets rapporter m m under Projekt och resultat.