”Action” efter första styrgruppsmötet

– Nu ska det bli action! Med de orden avslutade statssekreterare Nils Vikmång det första mötet med styrgruppen för Forum för smarta elnät. Mötet ägde rum fredagen den 17 juni och samlade ett femtontal ledamöter runt bordet på Miljö- och energidepartementet.

Mötet ägnades främst åt presentationer av pågående och tidigare arbeten inom området smarta elnät. Karin Widegren, vice ordförande i det internationella nätverket för smarta elnät, ISGAN, och tidigare chef för samordningsrådet, berättade om rådets arbete. I december 2014 överlämnade samordningsrådet sin rapport till regeringen. I rapporten ingår en handlingsplan som Forum för smarta elnät nu har ansvar för att uppdatera och vidareutveckla. Under mötet fick styrgruppen också lyssna till departementets presentation av Team Sweden Energy Smarta Elnät. Detta initiativ ska fungera som en samlande aktör, med både privata och offentliga intressenter. Syftet är att bidra till att Sverige är drivande internationellt för en hållbar energiomställning i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet, samtidigt som svensk export och investeringar i Sverige ska öka.

–  Arbetet med smarta elnät startar inte i ett vacuum, varken på hemmaplan eller internationellt. Det pågår redan nu många goda och viktiga arbeten, sa Nils Vikmång. Under dagen har vi fått lyssna till varandras förväntningar men nu måste vi tillsammans visa att vårt samarbete kommer att göra skillnad.

Nedan hittar du de presentationer som styrgruppen fick lyssna till.

Kansliet informerar (pdf 433 KB)

Team Sweden Energy (pdf 158 KB)

Status handlingsplan för smarta elnät (pdf 247 KB)

Smarta elnät – En del av regeringens FOI-program inom energiområdet (pdf 2 MB)

Organisation styrning och ansvar (pdf 167 KB)

Handlingsplan för smarta elnät presentation (pdf 1 MB)

Energiforskning och innovation för Smarta nät (pdf 882 KB)

Dagordning – styrgruppsmöte 17 juni 2016 (pdf 199 KB)