8 september – Sista chansen att bidra med konkreta åtgärdsförslag i handlingsplanen!

I december i år ska rådet presentera sitt slutliga förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 för regeringen. Redan i slutet av juni fanns en skiss till handlingsplan färdig. Den inkluderar de 34 rekommendationer som rådet har beslutat om.

Det är många som redan har bidragit till innehållet i handlingsplanen, men för att få ytterligare input i arbetet med de konkreta åtgärdsförslagen publicerades skissen och rekommendationerna på rådets webbplats i början av juli. Fram till och med den 8 september kan alla som vill bidra med sina konkreta åtgärdsförslag där.

– Fokus för rådets möten under september och oktober är att diskutera och besluta om de konkreta åtgärdsförslagen till rekommendationerna. Vårt första möte för hösten är den 9 september, så de förslag vi får in på webbplatsen tills den 8 september kommer att inkluderas i arbetet, berättar Maria Khorsand, vd för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och ordförande i rådet.

I början av november ska det slutgiltiga förslaget till handlingsplan vara färdigt för slutproduktion. Parallellt med denna process kan rådet komma att informera och föra dialog med vissa aktörer som direkt berörs av åtgärdsförslagen.

– Det blir alltså inte någon ytterligare remissrunda innan rådet överlämnar handlingsplanen till regeringen. Därför hoppas jag att så många som möjligt tar tillfället i akt att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter nu. Hur gärna jag än skulle vilja, så kan vi av tidsskäl inte ta emot och bearbeta nya förslag efter den 8 september, avslutar Maria Khorsand.

Ta del av skissen och bidra med konkreta åtgärdsförslag här.

Kontakt
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07